ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

E-NASLOVI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Branka Pregelj Arčon branka.arcon@os-rence.si psihologinja
Dorina Vončina Kodelja dorina.kodelja@guest.arnes.si pedagoginja
Tamara Godec tamara.godec@guest.arnes.si specialna pedagoginja
Irena Marinič irena.marinic@os-kozara.si specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tjaša Tomažič tjasa.tomazic@os-kozara.si socialna pedagoginja
Iris Kodrič iris.kodric@guest.arnes.si logopedinja