Učenci 7. a so obiskali Krajinski par Ljubljansko barje. Spoznali so območje mokrotnih travišč in biotske raznovrstnosti. Tu se nahajajo tudi prazgodovinska kolišča, ki so vpisana na UNESCOV seznam kulturne dediščine. Ogledali smo si tudi razstavo, v Muzeju novejše in sodobne zgodovine.

Dostopnost