Spoštovani starši, spoštovani učenci.

15. 2. 2021 bomo končno odprli učilnice za vse učence.

Dobili smo priložnost, da pouk spet poteka v šoli. Od nas je odvisno, če bo tako ostalo do konca šolskega leta. Poskusimo narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa, ki je še vedno med nami. Upoštevajmo navodila in priporočila ministrstva in NIJZ (dostop do navodil je na spletni strani šole).

V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci, ki niso bili v stiku z rizičnimi osebami zadnjih deset dni.

Šola lahko izvaja dejavnosti, ki so vezane na matične razrede. Ne smemo združevati otrok iz različnih razredov ali skupin. Zato ne moremo organizirati jutranjega varstva za vse učence. V jutranje varstvo lahko pridejo le učenci prvega razreda.

Ker je treba stike čim bolj omejiti, starše prosimo, da otrok v šolo ne vozite pred 7.30.

Učenci od 1. do 5. razreda v Renčah bodo prihajali skozi vhodna vrata s parkirišča med šolo in telovadnico.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo uporabljali vhod, ki je obrnjen proti glavni cesti.

Garderobnih omaric učenci ne bodo uporabljali. V šolo naj učenci nosijo le najnujnejše pripomočke. Preobuvajo se pred matičnimi učilnicami.

Učenci POŠ Bukovica bodo vstopali samo skozi šolski vhod.

Starši lahko pripeljete učence le do šolskih vrat. Od tam naprej zmorejo sami, saj jih bo na vratih sprejela učiteljica.

Vsi učenci v šolski prostor vstopajo z masko. Svetujemo, da imajo s seboj tudi vrečko, v katero odložijo masko v času, ko je ne uporabljajo.

Učencev iz različnih razredov ne smemo družiti med seboj v jutranjem varstvu, pri pouku, niti v času razširjenega programa. Tudi interesnih dejavnosti še ne bomo organizirali, zato vas prosimo, da vsi otroci, ki to možnost imajo, odidejo domov takoj po končanem pouku ali kosilu.

Kljub temu, da imamo v Renčah zelo polne razrede, otrok ne bom delili na manjše skupine, zato pa je potrebno še upoštevati navodila za preprečevanje širjenja virusa še bolj dosledno. Ko so učenci v svojih matičnih učilnicah, mask ne bodo nosili, v skupnih prostorih pa je uporaba mask obvezna za vse. Učitelji morajo nositi  maske ves čas.

Vsi učenci so prijavljeni na malico in kosilo, zato učencev, ki jih ne bo v šolo, ali hrane ne bodo potrebovali, odjavite starši sami na običajen način.

Odmore bodo učenci preživljali v razredih, ali organizirano odhajali iz šole na dogovorjen prostor v okolici, tako, da se razredi ne bodo mešali med seboj. Kosilo bo potekalo po urniku za posamezen razred.

Učenci naj se v šolskih prostorih zadržujejo le toliko časa kot traja pouk. Za otroke od 1. do 4. razreda, ki potrebujejo varstvo v popoldanskem času, do vrnitve staršev iz službe, naj starši to napišejo v beležnico. Za učence petega razreda varstva ne moremo organizirani in gredo domov takoj po pouku, ali takoj po kosilu. Organiziran bo odvoz s šolskim kombijem. Zato naj imajo učenci v beležnici napisano potrebo po odvozu domov. Napisana naj bo tudi ura in smer odvoza.

Učenci, ki imajo vozovnico za avtobus, se lahko v šolo ali domov na že znani relaciji in uri vozijo z avtobusom. Pri tem je obvezna uporaba mask.

Izbirni predmeti, kjer so učenci iz več razredov se bo izvajal le na nivoju enega razreda po razporedu. Tisti učenci, ki ne bodo imeli izbirnih vsebin v šoli, bodo dobili zadolžitve v spletni učilnici.

V priporočilih o organizaciji pouka piše, naj bodo otroci čim več zunaj, zato naj imajo primerno topla oblačila in obutev. Potrebujejo tudi opremo za predmet šport.

Na pustni torek bo izveden tehnično športni dan. Začetek bo v šoli, potem bodo učenci s svojim učitelji šli da daljši pohod. V šolo naj ne nosijo nobenih pustnih pripomočkov. Lahko pa pridejo namaškarani.

Pogovorne ure in roditeljski sestanki bodo še vedno potekali na daljavo. Napovedan skupni roditeljski sestanek imamo v sredo 17. 2. 2021. Najprej bo po razredih, nato bomo imeli skupaj v moji zoom spletni učilnici. Tema je pereča. Pasti interneta in varnost na internetu. Vabljeni.

Podrobnejša navodila bodo dali razredniki.

Pridite zdravi in dobre volje!

Uspešen ponovni začetek želim vsem.

                                          Ravnatelj
Bogomir Furlan

                                                                                 

Dostopnost