Dragi učenci in učenke, pri pouku na daljavo za srečanja in pogovore vedno več uporabljamo video klice. Zaradi pravilnega in uspešnega izvajanja je prav, da vsi upoštevamo naslednja navodila:

 1. Za video klic se primerno uredimo.
 2. Pripravimo si pripomočke za delo.
 3. Na videokonferenco se prijavimo pravočasno (5 minut prej), samo s svojim pravim imenom in priimkom.
 4. Kamere imamo ves čas vklopljene, razen če se z vodjo ne dogovorimo drugače.
 5. Ko nekdo govori, imamo ostali izklopljene mikrofone. V pogovor se vključujemo, ko smo povabljeni. Pri pogovoru uporabljamo vljuden in spoštljiv jezik. K besedi se prijavimo z dvigom roke.
 6. V času video klica ne klepetamo v pogovoru z ostalimi udeleženci.
 7. Med video klicem se ne prehranjujemo.
 8. Video klic lahko snema ali fotografira le vodja (nedovoljeno snemanje je kaznivo!).
 9. Med video srečanji lahko po predvajani vsebini na ekranu piše ali riše samo vodja, razen če se ne dogovorimo drugače.
 10. Videokonferenca pri posameznemu predmetu je namenjena razlagi snovi in skupnemu razmišljanju in ne drugim prostočasnim razpravam.
 11. Med video klicem bodimo odzivni, sodelujmo, odgovarjajmo na vprašanja.
 12. Med video konferenco nimamo v ozadju odprtih še drugih programov in aplikacij na računalniku ali telefonu, saj motijo našo pozornost.
 13. Pozorni smo na glasnost, ki jo ustrezno nastavimo, še posebej, če uporabljamo slušalke.
  Video klici so gotovo dobrodošli za izvajanje pouka na daljavo, saj omogočajo bolj pristen in neposreden stik med udeleženci. Prav je, da odgovornost za varno in nemoteno uporabo klicev prevzamemo vsi.

Video klici so gotovo dobrodošli za izvajanje pouka na daljavo, saj omogočajo bolj pristen in neposreden stik med udeleženci. Prav je, da odgovornost za varno in nemoteno uporabo klicev prevzamemo vsi.

Tudi vi, učenke in učenci.

Ravnatelj
Bogomir Furlan

Dostopnost