Tako malo je potrebno, da zaživi zvok ljudske glasbe v malih ušesih
naših najmlajših.
Ljudsko izročilo je naša dragocenost iz preteklosti in da ne gre v
pozabo, ga moramo ohranjati in zato z njim bogatimo naše dejavnosti
v vrtcu.

V vrtcu Renče se zavedamo pomena ohranjanja ljudskega izročila. Pri
ohranjanju le-tega ima vrtec pomembno vlogo, saj dediščino naših
prednikov prenaša na najmlajše generacije. Ljudska glasba je v našem
vrtcu tudi zaživela. Zanimive in kvalitetne dejavnosti so pripomogle,
da sta se pri otrocih vzbudila interes in veselje za stara izročila.
Spoznavamo ljudsko glasbo, ljudska glasbila, ljudski ples in oblačila, ki
so jih nosili naši predniki, ko so zaplesali.
Otroci danes poznajo le malo ljudskih pesmi, katere jim navsezadnje
želimo ponovno približati. Ob bistrem potočku je mlin, Na planin’cah,
Marko skače, Jaz pa grem na zeleno trav’co in še mnoge druge
odmevajo iz prostorov našega vrtca, ko naši malčki zapojejo. Ko se
zasliši ljudska glasba, se vživimo v daljna leta, v čase naših prednikov.
Kar močno nas zasrbijo pete in ritem nas popelje v ples ob zvenu
ljudske glasbe. »Radi imamo ljudsko glasbo!» nam kličejo otroci iz
vrtca Renče.

Zapisala: vzgojiteljica Nika Kodrič

Dostopnost