Spoštovani.

Šola bo za vse učence, ki bodo oddali podpisano izjavo staršev, da si bodo v šolskem letu 2017/2018 na šoli izposodili učbenike iz učbeniškega sklada in naročili delovne zvezke, poskrbela za učbenike in delovne zvezke, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku v šolskem letu 2017/2018.

Učbenike morajo učenci vrniti ob zaključku pouka. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino.

Delovne zvezke bo šola naročila pri najugodnejšem ponudniku za vse učence, ki jih bodo naročili. Učencem s stalnim bivališčem v Občini Renče-Vogrsko bo del stroškov subvencionirala Občina Renče-Vogrsko.

Delovne zvezke vam bomo obračunali na računu, ki vam ga bomo poslali v septembru in oktobru.

Izjavo o izposoji učbenikov in naročilu delovnih zvezkov oddajte razrednikom do ponedeljka, 19. 6. 2017.

Obveščamo vas, da je poleg klasičnega poslovanja z UPN obrazci, možno plačevati tudi preko:

  • direktne bremenitve (SDD/SEPA obrazec je objavljen na spletni strani zavoda)
  • e-računa (obrazec je objavljen na spletni strani zavoda)
  • elektronske poti – na vaš elektronski naslov dobite UPN obrazec v pdf obliki.

Zahtevke oddate v glavno pisarno, za dodatne informacije smo vam na voljo na oslbbr@os-rence.si ali na knjigovodja@os-rence.si .

Lepo pozdravljeni.

Bogomir Furlan,
RAVNATELJ

Priloge:

Dostopnost