ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

E-NASLOVI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Branka Pregelj Arčon branka.arcon@os-rence.si psihologinja
Dorina Vončina Kodelja dorina.kodelja@guest.arnes.si pedagoginja
Tamara Godec tamara.godec@guest.arnes.si specialna pedagoginja
Irena Marinič irena.marinic@os-kozara.si specialna pedagoginja
Tjaša Tomažič tjasa_tomazic@yahoo.com socialna pedagoginja
Hana Zega hana.zega@os-dornberk.si psihologinja