ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

E-NASLOVI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Branka Pregelj Arčon branka.arcon@os-rence.si psihologinja
Dorina Vončina Kodelja dorina.kodelja@guest.arnes.si pedagoginja
Tamara Godec tamara.godec@guest.arnes.si specialna pedagoginja
Irena Marinič irena.marinic@os-kozara.si specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tjaša Tomažič tjasa.tomazic@os-kozara.si socialna pedagoginja
Iris Kodrič iris.kodric@guest.arnes.si logopedinja
Biljana Petrović biljana.petrovic@os-kozara.si psihologinja
Maja Petrič              maja.petric1@guest.arnes.si        psihologinja
Sara Gorkič

sara.gorkic@os-rence.si

socialna pedagoginja

 

Dostopnost