Koristne informacije za učence in starše

Dedek mraz v vrtcu in šoli v Renčah

Dedek mraz v vrtcu in šoli v Renčah

V prazničnih dneh konec decembra je dobri stari Dedek Mraz obiskal tudi otroke v vrtcu in šoli v Renčah in Bukovici. Letos je prispel kar s Tremi prašički, ki so imeli res veliko težav z nadležnim volkom. Ta jim je nagajal, jih plašil, da bodo postali njegova pečenka,...

Bralni tabor – praznovanje

Bralni tabor – praznovanje

Tudi v letošnjem decembru smo na OŠ Renče pripravili BRALNI TABOR, s katerim smo želeli učence od 2. do 9. razreda spodbuditi k branju, doživljanju, improvizaciji in druženju. Potekal je v četrtek, 15. 12. 2016 in se z dobro knjigo v roki podaljšal v spanje v šoli....

Izlet na Dunaj – Wien

Izlet na Dunaj – Wien

V soboto, 17.12.2016, smo bili učenci, ki se že tretje leto ukvarjamo z nemščino, na Dunaju s TA Avrigo. Z nami so bile učiteljice Adrijana, Katja in Mojca. Vozili smo se v avtobusu celih 12 ur. Ogled smo začeli z ogledom poletne rezidence Habsburžanov SCHÖNBRUNN....

Šolski ekovrtni projekt

Šolski ekovrtni projekt

Naša šola je vključena v mrežo šolskih ekovrtov, ki delujejo pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj. V okviru projekta EAThink – Jej lokalno, misli globalno, so imeli v oktobru učenci 5. in 6. razredov delavnice z naslovom Globalni trg s hrano in živili. Učenci...

Učbeniki, delovni zvezki, učni pripomočki

Urniki

Prevozi

Pogovorne, mentorske ure

NPZ

Spoštovani učenci in starši,

sporočam vam, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru, pripravili publikacijo o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica ( http://www.ric.si in http://eric.ric.si )

Vabljeni, k ogledu in branju. https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Opravljajo ga vsi učenci 6. razreda in vsi učenci 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri.

Vrednotenje NPZ in vpogled dosežkov poteka elektronsko preko e-RIC z geslom, ki ga ob šifrah na prvi dan preverjanja prejme vsak učenec.

Letošnji tretji predmet za NPZ v 9. razredu na naši šoli je ZGODOVINA.

Za pripravo, izvedbo, vrednotenje in analizo NPZ-ja na šoli je odgovoren ravnatelj. Namestnik za izvedbo NPZ-ja je Branka Pregelj Arčon, pomočnik za e-vrednotenje je Marko Vidmar.

Informacije za učence in starše najdete na: http://www.ric.si/ (lahko pa tudi preko spletnih strani šole).

NPZ se odvija po navodilih in koledarju za izvedbo NPZ, ki ga objavi Državni izpitni Center, in v skladu z Izvedbenim načrtom, ki ga pripravi šola.

 

KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA 2019

torek, 5. maj 2020 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

četrtek, 7. maj 2020 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

ponedeljek, 11. maj 2020 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

ponedeljek, 11. maj 2020  – NPZ iz tujega jezika  angleščine za 6. razred
Za vse dodatne informacije o NPZ me lahko pokličete na 05 398 58 08 (Branka P. Arčon, psihologinja).

 

Karierna orientacija

Obrazci