Ob vpisu bomo zbirali naslednje osebne podatke otrok in staršev:

  • ime, priimek in prebivališče otroka in staršev,
  • datum rojstva in spol otroka,
  • EMŠO otroka in staršev in davčno številko staršev,
  • kontaktni naslov, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu,
  • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in delo z otrokom.

Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu otrok v vrtec odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec v skladu s kriteriji iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Renče (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko št. 5/2010).

V primeru omejevanja vpisa bodo imeli prednost pri vpisu otroci s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko.

Bogomir Furlan
v. d. ravnatelja

Dostopnost